PACHET DE FINANŢARE

Nr.crt.
Componente ale bugetului proiectului
Valoare
(RON)

I

(I=II+III)

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI

5.170.712,50

II

VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI (cheltuieli de audit)

5.000

III

 

VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI

5.165.712,50

III.1

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

5.165.712,50

III.2

CONTRIBUŢIA ELIGIBILĂ A SOLICITANTULUI

0