OBIECTIVE PROIECT

Prin acest proiect ne propunem proiectarea şi dezvoltarea unui prototip de sistem informatic pentru prognoză, analiză și modele de decizie destinat participanţilor la piaţa de energie electrică (furnizori/producători) constituiţi ca părţi responsabile cu echilibrarea (PRE), în scopul de a estima consumul și producţia într-un mod adecvat în vederea realizării unor tranzacţii eficiente pe piaţa angro de energie electrică.

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unui prototip informatic care să poată estima cu acurateţe producţia/consumul de energie electrică pe termen scurt și mediu, în scopul de a stabili ofertele de tranzacţionare eficientă pe piaţa de energie, pe bază de reguli de afaceri și modele de decizie.

Obiectivul vizat va fi atins prin parcurgerea următoarelor obiective specifice:

  • construirea modelului de date pentru procesarea informaţiilor colectate de la sistemele de măsurare inteligentă (SMI), precum şi de pe pieţele de tranzacţionare;
  • stabilirea componentei de predicţie a consumului în cadrul PRE, ţinând seama de comportamentul producătorilor-consumatori (prosumeri);
  • realizarea unei componente pentru predicţia producţiei de energie din surse regenerabile la nivelul PRE, care poate îmbunătăţi previziunile făcute de producători pe intervale orare și medii zilnice, astfel încât să fie reduse costurile generate de dezechilibre;
  • realizarea unei componente pentru optimizarea producţiei de energie electrică și a consumului la nivelul PRE;
  • realizarea unor reguli de afaceri și modele de decizie referitoare la tranzacţiile pe pieţele de energie;
  • dezvoltarea unor interfeţe pentru accesul la serviciile de predicţie, optimizare, analiză și simulare pentru furnizorii/producătorii de energie, OTS/ODs și ANRE.

Componentele vor fi dezvoltate și implementate într-un prototip de sistem informatic pentru simulare și suport decizional la nivelul furnizorilor/producătorilor constituiţi în PRE. Prototipul informatic va oferi suport decizional la nivelul operatorilor de reţea prin integrarea datelor provenind de la furnizori și prin analiza acestora în scopul planificării eficiente a resurselor la nivel naţional/regional.

Prototipul va fi creat în mediu online, folosind arhitectura cloud computing, care va oferi PRE infrastructura necesară pentru a procesa și analiza datele, fără a fi nevoie ca aceştia să investească în propriile echipamente hardware şi software.

Obiectivele proiectului sunt corelate cu necesităţile actuale de integrare a unui volum mare de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (SRE) şi, totodată, datorită necesităţii de a implementa sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice (contorizare inteligentă) pentru consumatori până în 2020.

Un alt obiectiv important al proiectului este de a crește vizibilitatea rezultatelor cercetării obţinute de cercetătorii români în colaborare cu Dr. ing. Osman Bülent Tör, cu o experienţă bogată în conducerea proiectelor internaţionale în acest domeniu. Rezultatele proiectului vor fi diseminate în reviste și conferinţe prestigioase, iar noile teme rezultate din cercetare vor fi propuse în cadrul competiţiilor naţionale și internaţionale, inclusiv Horizon 2020.