ECHIPĂ PROIECT

Nr.crt.
Nume și prenume
Poziţia în proiect

1

Osman Bülent Tör

Director de proiect

2

Bâra Adela

Cercetător cu experienţă

Responsabilul echipei ASE

3

Oprea Simona Vasilica

Cercetător cu experienţă

Expert în domeniul energiei

4

Lungu Ion

Cercetător cu experienţă

5

Uţă Adina

Cercetător cu experienţă

6

Şimonca Iuliana

Cercetător doctor

7

Belciu Anda

Cercetător doctor

8

Florea Alexandra Maria Ioana

Cercetător doctor

8

Diaconița Vlad

Cercetător doctor

8

Preotescu Dan

Cercetător doctor

8

Elefterescu Luminița

Cercetător doctor

8

Petcu Ioana

Cercetător doctor

8

Tudorică Bogdan

Cercetător doctor

9

Luchian Iuliana

Expert financiar