ACTIVITĂŢI PROIECT

Denumire activitate
Denumire subactivitate

Activităţi de cercetare fundamentală 

Propunerea modelului conceptual al sistemului

1.1.Modelul conceptual al prototipului

1.2. Propunerea arhitecturii prototipului

Activităţi de cercetare industrială

Proiectarea și dezvoltarea modelelor sistemului

2.1. Proiectarea modelului datelor

2.2. Dezvoltarea modelului datelor

2.3. Proiectarea modelului de predicţie

2.4. Proiectarea modelului de optimizare

2.5. Dezvoltarea modelului de predicţie

2.6. Dezvoltarea modelului de optimizare

2.7. Dezvoltarea modelului de analiză și tranzacţionare

Activităţi de dezvoltare experimentală

Implementarea prototipului

 

3.1. Implementarea prototipului

3.2. Testarea și validarea modulelor prototipului

3.3. Realizarea documentaţiei tehnice a prototipului

Activităţi pentru obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor de proprietate industrială

4.1. Realizarea documentaţiei pentru brevetarea prototipului

Activităţi de informare şi publicitate

5.1. Sesiuni de informare