DESCRIERE PROIECT

Programul Operaţional POC
Axa Prioritară AP1: CDI în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
Acţiunea 1.1.7
Tipul proiectului Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate
Categoria de proiect -
Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul 3.1.1. Creşterea eficienţei energetice la generare, transport şi distribuţie şi la consumator
2.1.3. Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software
Instituţia coordonatoare ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Durata proiectului 48 luni
Director proiect Dr. Osman Bulent TOR